帝宏娱乐app

帝宏娱乐app

帝宏娱乐app_小说情节:《碧血剑》中的袁承志是明朝军师袁崇焕的儿子,20岁零食了七省武林盟主。历史真凶:袁崇焕确系明朝军师,被清军用离间计陷害,但是历史中却无袁承志这个人,因为袁崇焕没儿子。据《明史史记一百四十七袁崇焕》记述:兄弟妻子流三千里,籍其家,崇焕无子,家亦无余赀,天下冤之。

帝宏娱乐app

可见,袁承志是一个虚构的人物。|帝宏娱乐app。

帝宏娱乐app

本文来源:帝宏娱乐app-www.figurevii.com

标签:帝宏娱乐app